Vitajte

Našim cieľom je radostná hra rodičov s deťmi vo vode, ktorá u detí stimuluje spontánnu pohybovú
aktivitu nevyhnutnú pre ich zdravý telesný i duševný vývoj. Formou veselej hry s riekankami
a pesničkami sa navyše snažíme udržať a upevniť prirodzený vzťah detí k vode a zároveň podporiť
kvalitný a láskyplný vzťah rodič-dieťa.

Darujte svojim deťom darček na celý život… zábavu, radosť a zdravie v pohybe…

Leave a Reply