Plávanie

ZÁPIS NA NOVEMER 2016 UŽ ZAČAL!!! 
Zápis prebieha od 1.10. – 19.10.2016, resp. do naplnia kapacity. Počet miest je obmedzený. Novembrový kurz bude prebiehať od 31.10. – 23.11.2016.
Plávame od 5m do 18 rokov!
Prihláška: http://www.plavacik.sk/prihlaska/

matty

_____________________________________________________________________