Plávanie

ZÁPIS NA FEBRUÁR 2017 UŽ ZAČAL!!!
Zápis prebieha od 1.1. – 25.1.2017, resp. do naplnia kapacity. Počet miest je obmedzený. Februárový kurz bude prebiehať od 6.2. – 1.3.2017.
Plávame od 5m do 18 rokov!
Prihláška: http://www.plavacik.sk/prihlaska/

vsetci

_____________________________________________________________________