Telefón

+421 910 949 398

Email

plavacik@yahoo.com

Otváracie hodiny

po - pia 8.00 - 19.00 hod.

„Plávanie“ a cvičenie v bazéne

Prečo „plávanie“?

 • najlepšie je začať s dieťaťom „plávať“ od narodenia, dá sa však začať kedykoľvek, nikdy nie je neskoro
 •  prirodzená adaptácia na vodné prostredie
 • nadľahčenie = zvýšená pohyblivosť
 • zmysluplný a pravidelný čas venovaný dieťaťu
 • všestranný zdravý vývoj dieťaťa vplyvom širokej škály podnetov (pohybový vývoj, jemná motorika, reč, pamäť, rozumový vývoj, orientačné schopnosti, rovnováha, koordinácia pohybov, sila svalov…)
 • psychické a fyzické uspokojenie dieťaťa (dieťa lepšie prospieva, je aj spí)
 • kvalitný psychomotorický vývoj dieťaťa (manipulácia na suchu a aj vo vode zodpovedá psychomotorickej vyspelosti dieťaťa)
 •  otužovanie organizmu dieťaťa
 • zlepšenie peristaltiky čriev
 • rozvoj pamäti, sústredenosti a schopnosti spolupracovať
 • rozvoj vôle, vytrvalosti a kázne
 • výchovný proces k získaniu základných hygienických, spoločenských a pohybových návykov
 • prehĺbenie a skvalitnenie dýchania dieťaťa i rodičov
 • prehĺbenie vzájomného porozumenia a následnej citovej väzby medzi rodičom a dieťaťom
 • spestrenie denného režimu dieťaťa a rodiča na materskej dovolenke
 • odreagovanie od každodenných starostí pracujúceho rodiča

Čomu sa budeme venovať?

 • cvičenie a „plávanie“ prebieha v pomalom, kľudnom tempe s doprovodom pesničiek
 • rýchlosť postupu sa odvíja od veku dieťaťa a z neho vyplývajúcich možností
 • najdlhší čas si vyžaduje získanie dôvery, kladného vzťahu k vode a osvojenie si základných plaveckých zručností, ku ktorým patrí:
  •  mať vodu rád, vedieť sa v nej uvoľniť, nebáť sa jej a získať cit pre vodu
  •  naučiť sa v nej pohybovať – chôdza, beh, hopsanie – vpred, vzad, s otočkou, padať a stúpať si
  •  prijať vodu na tvár – špliechavé hry, polievanie, postupné zanáranie a zadržanie dychu
  •  zvládať výdychy do vody
  •  naučiť sa splývať v polohe na brušku i chrbátiku
  •  naučiť sa skákať do vody