Telefón

+421 910 949 398

Email

plavacik@yahoo.com

Otváracie hodiny

po - pia 8.00 - 19.00 hod.

Náplň kurzu: hravou formou podporuje rozvoj správnych pohybových vzorcov. Pre deti vytvára podnetné prostredie formou hier na báze pohybu a dotykov. Pohyb a hudbu sa využíva k vhodnej stimulácii psychomotorického rozvoja detí, vďaka cieleným aktivitám a výberom vhodných pomôcok. Deti si zlepšujú jemnú i hrubú motoriku, stimulujú si zmysly a v skupinke detí a rodičov sa budujú ich prvé sociálne kontakty. Cvičenie prebieha v príjemnej atmosfére za doprovodu pesničiek, riekaniek. Používajú sa fitlopty, overbaly a iné motorické pomôcky, ktoré v značnej miere pomáhajú zlepšiť koordináciu pohybov, orientáciu v priestore a hlavne posilnenie svalstva celého tela.

Čo prinesie cvičenie dieťatku?

 • okrem zábavy a zmeny prostredia má takéto cvičenie pre dieťa niekoľko prínosov:
 • podporuje motorický vývin dieťaťa, koordináciu pohybov, u menších detičiek podporuje dozrievanie vertikálnej stability
 • podporuje tiež rečový a rozumový vývin (výslovnosť a rozvoj slovnej zásoby, pamäť), pretože dieťatko sa nenásilne akoby mimochodom môže naučiť riekanky a pesničky
 • podporuje v deťoch prirodzené muzikálne nadanie, pretože celé cvičenie sprevádza hudba a rytmus
 • pomáha deťom uvoľňovať a ventilovať nazhromaždenú energiu, deti sa pomaličky učia s ňou narábať a kontrolovať ju
 • pravidelné navštevovanie takýchto cvičení napomáha dieťatku zvykať si na kolektív a postupne sa do neho začleňovať, čo môže byť obzvlášť dôležité u starších detí, ktoré sa chystajú do škôlky.

Čomu sa budeme venovať?

 • nácvik pohybového vývoja dieťaťa – chôdza, beh, preskoky, skoky, kotrmelce …
 • posilňovanie rodičov s dieťaťom v náručí
 • škádlivky na rozvoj pohybovej aktivity dieťaťa
 • pohybové hry s dieťaťom, tanec s dieťaťom
 • nápodobivé hry
 • cvičenie na fit lopte, overballe

Ďalší význam kurzu:

 • všestranný zdravý rozvoj dieťaťa vplyvom širokej škály podnetov (pohybový vývoj, jemná motorika, reč, pamäť, rozumový vývoj, rovnováha, orientačné schopnosti, koordináciu pohybov…)
 • podporí sa schopnosť dieťaťa pracovať v kolektíve,
 • fyzické a psychické uspokojenie dieťaťa – dieťa lepšie prospieva, spí a papá,
 • spestrenie denného režimu dieťaťa a materskej dovolenky rodičov.

Ako často, kde a s kým?

 •  1-2x do týždňa, 45 min.
 • v telocvični
 • pod vedením kvalifikovanej lektorky

Čo budeme potrebovať?

 • rodič na cvičenie: je nutné sa na cvičenie prezliecť do pohodlného oblečenia, tričko, tepláky, legíny, prezuvky…
 • dieťa na cvičenie: tričko, legíny, nápoj na pravidelné popíjanie, prezuvky, náhradné oblečenie…