Telefón

+421 910 949 398

Email

plavacik@yahoo.com

Otváracie hodiny

po - pia 8.00 - 19.00 hod.

Kurz trvá 4 týždne, obsahuje 8 lekcií alebo 8 týždňov a obsahuje 16 lekcií. Lekcie sú 2x do týždňa, pondelok a streda v časoch od 9.00, 9.50, 10.40, 11.30 a 12.20 hod. Kurz pre deti od 3 rokov obsahuje 4 lekcie, 1x do týždňa alebo 8 lekcií 1x do týždňa – streda o 16.00, 16.45 a 17.30 hod. Lekcia trvá 60 min., z toho 45min. cvičenie a plávanie, 5 min. infra sauna a 10 min. relax v relaxačnej miestnosti.

Možné je dohodnúť si aj individuálnu lekciu v trvaní 45 min., pre vek od 5M – bez vrchnej hranice.

!!! Počas platnosti protipandemických opatrení môžu byť podmienky kurzu upravené!!!

Postup:

  • vyplnenú prihlášku zašlite na plavacik@yahoo.com v termíne zápisu na príslušný mesiac , uveďte min. dva termíny, o ktoré by ste mali záujem, časy sa prideľujú podľa voľnej kapacity
  • prijatie prihlášky Vám potvrdíme na Váš mail
  • úhrada kurzu na č.u. uvedené v prihláške, do troch dní od potvrdenia prijatia prihlášky
  • po skončení zápisu Vám oznámime čas Vášho kurzu (ak by sa kurz pre nízky počet záujemcov neotvoril, kurzovné Vám bude vrátené)
  • lekárske potvrdenie – je nutné ho priniesť na prvú lekciu, nie staršie ako 4 pracovné dni pred začiatkom kurzu