Telefón

+421 910 949 398

Email

plavacik@yahoo.com

Otváracie hodiny

po - pia 8.00 - 19.00 hod.

Nie je plávanie ako plávanie – vodu a bláznenie spolu s pesničkami a riekankami Vám poskytnú vo viacerých detských centrách… To, o čo sa snažíme v Plaváčiku, je skĺbiť zábavu, pohyb  a zdravie… Najmä zdravý a správny psychomotorický vývoj dieťaťa = CVIČENIE + PLÁVANIE + PSYCHOMOTORICKÁ PORADŇA.

Lekcie pod vedením kvalifikovaných lektorov.

Priestory a bazén zodpovedajúce požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 308/2012 pre plávanie kojencov, batoliat a detí predškolského veku, schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto,  Odbor hygieny detí a mládeže.

Kvalitný a láskyplný vzťah rodič – dieťa, rodič vzor pre dieťa = ZANÁRANIE A PLÁVANIE RODIČOV  SPOLOČNE S DIEŤAŤOM.

Individuálny prístup podľa psychomotorickej vyspelosti, zdravotnej indikácie a schopnosti dieťaťa.

Našim cieľom je radostná hra rodičov s deťmi vo vode, ktorá u detí stimuluje spontánnu pohybovú aktivitu nevyhnutnú pre ich zdravý telesný i duševný vývoj. Formou veselej hry s riekankami a pesničkami sa navyše snažíme udržať a upevniť prirodzený vzťah detí k vode a zároveň podporiť kvalitný a láskyplný vzťah rodič-dieťa.

Darujte svojim deťom darček na celý život…  zábavu, radosť a zdravie v pohybe…