Telefón

+421 910 949 398

Email

plavacik@yahoo.com

Otváracie hodiny

po - pia 8.00 - 19.00 hod.

Náplň kurzu: Cieľom je hravou formou rozvíjať u detí pozitívny vzťah k pohybu a k sebapoznaniu možností vlastného tela. Budeme veľa skákať, preliezať, podliezať, šplhať, loziť, rúčkovať…

Pre koho?

  • deti 2,5-3 roky – už od narodenia cieľom každého jedinca je, aby sa dokázal pohybovať čo najsamostatnejšie, ovládal základné zručnosti tela. Práve v tomto veku môžeme posúvať tieto základné zručnosti o niečo ďalej. Budovať ich fyzickú a psychickú zdatnosť. Hlavným cieľom u detí je vybudovať správny základ pre šport a celkový zdravý vývin dieťaťa. V sprievode rodiča.
  • deti 3-4 roky – už v predškolskom veku deti dokážu vnímať a získavať určité návyky. Čím skôr dieťatko začne s rozvojom všetkých pohybových zručností a začne si budovať dobrý a vhodný všeobecný pohybový základ, tým lepšie. Práve v tomto veku je cieľom vybudovať dobrý všeobecný základ pre neskoršiu špecializáciu. Zabezpečiť, aby bolo dieťa dobre pripravené na rôzne aktivity. Bez rodičov.
  • deti 5-6 rokov – v rannom školskom veku je u detí cieľom pomaly zisťovať a rozvíjať predispozície pre rôzne športové odvetvia.  Budovať dobrý základ a pomáhať deťom nájsť to, čo ich baví a mať rád šport. Na druhej strane, zabrániť predčasnej špecializácií a následnému upnutiu k jednému športovému odvetviu. V tomto veku je tak isto dôležité budovanie všeobecnej prípravy. Bez rodičov.

Ako často, kde a s kým?

  • 1x do týždňa
  • v telocvični
  • pod vedením kvalifikovaného lektora
  • 10 lekcií (9+1 náhrada), cena 65e

Čo budeme potrebovať?

  • rodič na cvičenie: je nutné sa na cvičenie prezliecť do pohodlného oblečenia, tričko, tepláky, legíny, prezuvky…
  • dieťa na cvičenie: tričko, legíny, nápoj na pravidelné popíjanie, prezuvky…