Telefón

+421 910 949 398

Email

plavacik@yahoo.com

Otváracie hodiny

po - pia 8.00 - 19.00 hod.

Náplň kurzu: je zameraný na správnu manipuláciu s dieťatkom s dôrazom na správny psychomotorický vývoj, naučíme sa stimulovať dieťatko v jednotlivých mesiacoch jeho vývoja k zvládnutiu všetkých pohybových vzorcov od vzpriamovania hlavičky, pretáčania sa, cez lozenie až po chôdzu. Cvičenie prebieha v príjemnej atmosfére za doprovodu pesničiek, riekaniek. Používajú sa fitlopty, overbaly, hrkálky a iné motorické pomôcky, ktoré v značnej miere pomáhajú zlepšiť koordináciu pohybov, orientáciu v priestore a hlavne posilnenie svalstva celého tela.

Čo poskytne cvičenie dieťatku? 

 • zdravý, rovnomerný tréning psychomotoriky
 • pre novorodenca a dojča je veľmi dobrým tréningom už samotná manipulácia pri každodenných úkonoch. Preto je nesmierne dôležité, aby bola správna, rešpektovala vývinové potreby a reagovala na vývinové medzníky
 • zmeny polôh pri jednotlivých aktivitách majú zasa vplyv na vývin priestorovej orientácie. Už len samotný pobyt na hodine je pre dieťa nesmierne obohacujúci: je v novom prostredí, ktoré pozoruje, spoznáva (hračky, polohy, pohyby, zvuky, vône, ľudí)
 • podnety z prostredia ho stimulujú k celkovej aktivite a bdelosti. Jednotlivé aktivity sú zamerané vždy na niečo iné a preto je dieťatko zaťažované rovnomerne, čo podporuje harmonický vývin jeho schopností

Čomu sa budeme venovať?

 • nácvik pohybového vývoja dieťaťa –1. vzpriamenie, 2. vzpriamenie,  pivotácia, plazenie, lezenie
 • posilňovanie rodičov s dieťaťom v náručí
 • škádlivky na rozvoj pohybovej aktivity dieťaťa
 • pohybové hry s dieťaťom
 • cvičenie na rozvoj jemnej motoriky – cielený úchop, predávanie hračiek z ruky do ruky, súhra noha – ústa
 • cvičenie na fit lopte, overballe….

Ďalší význam kurzu:

 • všestranný zdravý rozvoj dieťaťa vplyvom širokej škály podnetov (pohybový vývoj, jemná motorika, reč, pamäť, rozumový vývoj, rovnováha, orientačné schopnosti, koordináciu pohybov…)
 • podporí sa schopnosť dieťaťa pracovať v kolektíve,
 • fyzické a psychické uspokojenie dieťaťa – dieťa lepšie prospieva, spí a papá,
 • spestrenie denného režimu dieťaťa a materskej dovolenky rodičov.

Ako často, kde a s kým?

 • 1-2x do týždňa, 45 min.
 • v telocvični
 • pod vedením kvalifikovanej lektorky

Čo budeme potrebovať?

 • rodič na cvičenie: je nutné sa na cvičenie prezliecť do pohodlného oblečenia, tričko, tepláky, legíny, prezuvky…
 • dieťa na cvičenie: body, plienka (náhradná plienka), obľúbená hračka, náhradné oblečenie, fľaša s vodou …