Náhradná lekcia

Účastníkovi môže byť poskytnutá náhradná lekcia za neúčasť na niektorej z lekcií len vtedy, keď je neúčasť oznámená prevádzkovateľovi najneskôr deň pred naplánovanou lekciou a to do 18.00 hod. večer formou telefonátu alebo SMS správy (ktorá musí byť prevádzkovateľom potvrdená) na tel. číslo 0910/949 398. V iných prípadoch sa náhradná lekcia za vynechané lekcie neposkytuje.

O čerpanie vzniknutých náhradných lekcií môže účastník kurzu požiadať telefonicky alebo osobne, resp. ho prevádzkovateľ vyzve k čerpaniu a vyčerpať si ich v určených termínoch prevádzkovateľom do 2 mesiacov od skončenia kurzu, ktorého dátum je uvedený v záväznej prihláške. Po tomto termíne sa nároky na náhradné lekcie vyraďujú z evidencie.

V prípade, že účastník odmietne 4-krát ponúknuté termíny, považujú sa neodplávané lekcie za prepadnuté.

V prípade náhradnej lekcie nie je garantovaný ten istý čas ako pri bežnej lekcii.

Za neuplatnené náhradné lekcie sa peniaze nevracajú.

Za riadne ospravedlnené lekcie v jednom mesiaci je náhrada 1:1.