Rodičovské minimum

podľa Evy Kiedroňovej “Nežná náruč rodičov”

Termín kurzu:

Malacky: 25.10.2019 12.00 – 17.00

Miesto: SPOLOČNE RÁSŤ o.z., Hollého 12, Malacky

Kurz je venovaný všetkým, ktorí chcú porozumieť najmenším deťom, pripraviť im vhodné podmienky a prostredie pre adaptáciu na život mimo bruška a venovať im kvalitnú starostlivosť

Cieľ:

Naučiť rodičov porozumieť potrebám novorodenca, vytvoriť mu ideálne podmienky a prostredie pre odpočinok a vývojové aktivity. Manipulovať a pracovať s dieťaťom v súlade s jeho potrebami, vývojovými možnosťami a najnovšími poznatkami z oblasti psychmotorického vývoja dieťaťa.

Naučíme sa:

 • čo ovplyvňuje vývin dieťaťa počas vnútromaternicového života a tesne po pôrode
 • porozumieť a komunikovať s dieťaťom (novorodencom) – čo zvláda a čo sa naučí počas prvých týždňov života
 • ako pomôcť dieťatku adaptovať sa na život mimo bruška – vytvoriť mu vhodné podmienky, denný režim, rituály
 • oboznámime sa so správnym psychomotorickým vývojom dieťatka a to v jeho najdôležitejšom životnom období, t.j. od narodenia  do jedného roka. Práve v tomto období prechádza dieťatko najbúrlivejším vývojom. Ukážeme si návody ako stimulovať dieťatko v jednotlivých mesiacoch jeho vývoja k zvládnutiu všetkých pohybových vzorcov                        od vzpriamovania hlavičky, pretáčania sa, cez lozenie až po chôdzu.
 • zásady správnej manipulácie s dieťatkom – zdvíhanie, nosenie, chovanie v náruči, pokladanie, ukľudňovanie pri plači, pretáčanie, polohy k sociálnemu kontaktu, odpočinkové polohy, prebaľovanie, polohy k umývaniu zadočku a sprchovaniu. Pri zmenách polôh sa dieťatko vyrovnáva s gravitáciou, musí klásť odpor – čím nevyhnutne posilňuje a postupne zapája jednotlivé svalové partie a rozvíja svoje psychomotorické zručnosti. Tie majú následne viesť k zodvihnutiu a udržaniu hlavičky, prvému vzpriameniu, obratom atď. až k samostatnému vzpriameniu a chôdzi. Správnym narábaním – manipuláciou s dieťatkom mu môžeme výrazne pomôcť k správnemu motorickému i psychickému vývoju, alebo naopak nesprávnou manipuláciou môžeme jeho psychomotorický vývoj spomaliť alebo nasmerovať nesprávnym smerom.

Trvanie kurzu:

 • trvanie kurzu 2×2,5hodiny alebo 5 hod.
 • skupinový kurz – min. počet 3, max. počet 5
 • individuálny kurz priamo vo Vašej domácnosti – 3x 1,5hod., resp. podľa dohody
 • cena skupinového kurzu: 40€/osoba, druhý rodič/partner 5€
 • cena individuálneho kurzu: 60€*
 • pod vedením odborného inštruktora

*mimo MA sa k cene pripočítajú náklady na dopravu